Niepubliczne Przedszkole „Pimpuś Sadełko”

Św. Judy Tadeusza 66

52-116 Iwiny

dyrektor Marko Daković

Tel. 608 257 735

mail: kontakt@pimpus-sadelko.pl