O nas

   


 

 

 

 

 

Każde z dzieci jest istotą niepowtarzalną, rozwijającą się we własnym tempie, posiadającą inne zdolności i zainteresowania. Nikt nie wie tego lepiej niż my, rodzice.

Pomimo, że jesteśmy młodym zespołem idea stworzenia miejsca, w którym potrzeby dzieci będą traktowane indywidualnie, towarzyszyła nam przez wszystkie lata pracy z dziećmi.

Pochwalić się możemy licznymi umiejętnościami, które możemy przekazać małym podopiecznym, ale mamy świadomość, że od zasypania dzieci coraz to nowymi aktywnościami, istotniejsze jest obudzenie w nich potrzeby poznawania świata i odkrywania siebie.

Równie istotne jest poczucie więzi i przynależności do grupy, które zapewnia rodzinny charakter przedszkola.